szydlowiec-g870a23c3b_1920

Szydłowiec jest jednym z ciekawszych miast województwa mazowieckiego, a spacer po jego terenie będzie wspaniałą lekcją historii. Piękne budowle i ciekawe wystawy sprawiają, że turyści bardzo chętnie zaglądają w te okolice.

Z kart historii – Szydłowiec i jego dzieje

Przed rozpoczęciem wycieczki po Szydłowcu, warto poznać jego dzieje. Historia tego ośrodka miejskiego zaczyna się w XII wieku, kiedy to nad rzeką Korzeniówką powstał niewielki gród. W jego pobliżu rozwinęła się osada targowa, która należała do Odrowążów – a raczej do bocznej linii tej rodziny. Z czasem panowie osady zaczęli nazywać się Szydłowieckimi, takie nazwiska pojawiają się też w dokumentach pochodzących z początku XV wieku. W tym stuleciu w mieście powstał kościół parafialny oraz zamek i wytyczono rynek, a w 1417 roku, z woli Kazimierza Jagiellończyka, Szydłowiec otrzymał prawa miejskie. Wiele zasług dla Szydłowca mają w tym czasie Mikołaj Stanisław Szydłowiecki oraz jego brat, Krzysztof. To dzięki nim miasto stał się na początku XVI wieku znane z targów i jarmarków. Byli oni ostatnimi panami z rodu Szydłowieckich, którzy sprawowali władzę na tym terenie. Za sprawą córki Krzysztofa, która wyszła za Radziwiłła, miasto stało się własnością Mikołaja Krzysztofa, zwanego „Czarnym”. W czasach Radziwiłłów rozbudowany został tutejszy zamek, a samo miasto stało się ważnym ośrodkiem rzemieślniczym. Powstawały jednocześnie nowe budowle, np. ratusz na rynku, które wznoszono przy aktywnym wsparciu włoskich architektów. W początkach XVII wieku w mieście powstała włoska kolonia, a mieszkający w niej Włosi byli głównie architektami i murarzami.

Ciężki okres w historii miasta

Koniec wieku XVII to kres świetności miasta. Epidemie i wojny sprawiły, że stracił ono na znaczeniu. By ratować lokalną gospodarkę, Dominik Mikołaj Radziwiłł postanowił sprowadzić do miasta Żydów. Napłynęło ich sporo, zatem już w początkach XVIII stulecia Szydłowiec mógł się pochwalić gminą żydowską oraz synagogą. Z czasem powstał przy niej cheder – szkoła, która w dziejach społeczności żydowskiej z Szydłowca zapisała się też jako ważny ośrodek chasydyzmu. Choć czasy zaborów oraz dwie wojny światowe, przyniosły miastu wiele zniszczeń, do dziś w czasie wycieczki po Szydłowcu można ujrzeć wiele pięknych budowli. Na które z nich warto zwrócić uwagę?

Szydłowiec i jego atrakcje – to trzeba zobaczyć!

Większość turystów zaczyna zwiedzanie Szydłowca od wizyty na zamku, pochodzącym z końca XV wieku. Wzniesiony przez Stanisława Szydłowieckiego został rozbudowany w stylu renesansowym przez Mikołaja Szydłowieckiego. Kolejnymi właścicielami zamku byli Radziwiłłowie oraz Anna Sapieżyna Zamoyska. To ona w 1828 roku sprzedała zamek skarbowi Królestwa Polskiego. Dziś w jego murach działają tak ważne dla regionu instytucje, jak Szydłowieckie Centrum Kultury oraz Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.

Drugim, cennym zabytkiem, jest kościół rzymskokatolicki św. Zygmunta. Wzniesiony w początkach XV wieku, w czasach Jakuba i Mikołaja Szydłowieckich został przebudowany w stylu późnogotyckim. W jego wnętrzu dominuje styl renesansowy, a całość robi ogromne wrażenie. W kościele tym można zobaczyć również sporo pamiątek po dawnych właścicielach miasta, przy czym na szczególne wyróżnienie zasługują płyta nagrobna Mikołaja Szydłowieckiego oraz pomnik nagrobny Mikołaja Radziwiłła i jego żony Marii.

Renesansowy ratusz z początków XVII wieku, Synagoga Garbarska z 1730 roku oraz klasycystyczny Dom pod Dębem, zbudowany z woli Anny Sapieżyny w 1819 roku to kolejne atrakcje, którym podczas zwiedzania Szydłowca warto się uważniej przyjrzeć. Pięknie prezentuje się też cmentarz żydowski, na którym zachowało się wiele macew o bogatej symbolice.

Szydłowiec to piękny ośrodek miejski, w którego rozwoju turystyka zajmuje coraz ważniejsze miejsce. Nic w tym dziwnego. Interesujące muzea piękne zabytki architektury – wszystko to sprawia, że wycieczki po tym mieście stają się dla każdego krajoznawcy ciekawym doświadczeniem.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *