trees-gb688862ab_1920

Rezerwat Parkowe jest jednym z tych zakątków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, które mogą oczarować każdego miłośnika przyrody. Błędem jest jednak zakładanie, że tylko miłośnicy fauny i flory poczują się w tym miejscu wyjątkowo. Jakie atrakcje czekają zatem na tych turystów, którzy zdecydują się odwiedzić rezerwat Parkowe? Jakie miejsca koniecznie trzeba odwiedzić w trakcie wycieczki po tym niezwykłym skrawku Jury?

Rezerwat Parkowe i jego historia

Rezerwat Parkowe to liczne atrakcje i malownicze zakątki, których nie można pominąć w czasie wędrówek po jego terenie. To również ciekawa historia, która sięga połowy XIX wieku. Właśnie w tym czasie właścicielem majątku w Złotym Potoku został generał Wincenty Krasiński, który zaczął ingerować w okoliczny krajobraz. Efektem tej ingerencji było nadanie lasom otaczającym jego posiadłość charakteru pięknego parku – miejsca zachwycającego krajobrazami oraz ścieżkami, pozwalającymi na planowanie długich spacerów. Jego potomkowie kontynuowali tę działalność, podejmując szereg kroków mających na celu zabezpieczenie okolicznych lasów przed wycinką oraz dewastacją. Szczególną rolę w procesie tym odegrał hrabia Karol Raczyński, mąż Marii Krasińskiej wnuczki Wincentego. W czasach, gdy Złotym Potokiem zarządzali Stefania i Edward Raczyńscy, podjęto kolejne kroki na rzecz ochrony miejscowej przyrody. Dzięki temu w dolinie Wiercicy już w 1934 roku powstał pierwszy rezerwat przyrody, który miał chronić przede wszystkim źródła tej rzeki. Rezerwat Parkowe w obecnej formie jest nieco młodszą atrakcją przyrodniczą. Powołany do życia w 1957 roku zajmuje powierzchnię blisko 160 ha, a na jego terenie chronione są nie tylko źródła Wiercicy, ale i najbardziej malowniczy fragment doliny tej rzeki. Tereny tego rezerwatu można poznać lepiej w trakcie spacerów i dłuższych wycieczek, które można zaplanować dzięki gęstej sieci ścieżek dydaktycznych oraz szlaków turystycznych – pieszych oraz rowerowych. Jakim zabytkom i atrakcjom warto tu poświęcić nieco więcej czasu?

Rezerwat Parkowe – na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Rezerwat „Parkowe” może zachwycać piękną scenerią oraz zespołami leśnymi liczącymi sobie nawet 170 lat. Piękne skałki oraz tajemnicze jaskinie – oto atrakcje, które czekają na turystów odwiedzających ten rezerwat krajobrazowy. Buczyny, lasy grądowe, bory sosnowo-dębowe to zbiorowiska leśne, z jakimi można się spotkać w trakcie spacerów po rezerwacie Parkowe. Obszar ten zachwyca jednak i innymi atrakcjami. Ważne miejsce zajmują tu ciekawe formy skalne, które intrygują zarówno swą formą, jak i ciekawymi nazwami. Turystów oczarować mogą zatem Diabelskie Mosty, warto się też przyjrzeć słynnej Bramie Twardowskiego. Ważną atrakcją są tu również źródła Wiercicy, znane jako Źródła Zygmunta i Elżbiety. Te wspaniałe wywierzyska również swą nazwę zawdzięczają Zygmuntowi Krasińskiemu, który nazwał je tak na cześć swych dzieci.

Atrakcje rezerwatu Parkowe

W pobliżu wywierzysk czeka kolejne ciekawe miejsce rezerwatu Parkowe. To Pstrągarnia Raczyńskich – najstarsza pstrągarnia na terenie kontynentalnej Europy. Założona w II połowie XIX wieku dzięki staraniom hrabiego Edwarda Raczyńskiego, do dziś jest jedną z najważniejszych hodowli pstrąga w tej części Europy. Z działalnością tej pstrągarni związane są też liczne stawy na Wiercicy, w których gronie wyróżniają się Amerykan, Irydion i Sen Nocy Letniej. I one zostały nazwane przez Zygmunta Krasińskiego, podobnie jak pobliskie Źródło Spełnionych Marzeń. Nie brak też na terenie rezerwatu Parkowe miejsc, które mają ogromną wartość historyczną. Są to nie tylko pomniki przypominające o partyzantach i żołnierzach, którzy walczyli tu w czasie kampanii wrześniowej, ale i takie pamiątki po najstarszych osadach, jak wczesnośredniowieczne Osiedle Wały. To miejsce, które przypomina o istniejącym tu już w VIII stuleciu grodzie, po którym do dziś pozostały widoczne ślady.

Rezerwat Parkowe to miejsce wyjątkowe, które może oczarować każdego. Jura zaskakuje tu zarówno wspaniałą szatą roślinną, jak i malowniczymi ostańcami. Źródła Wiercicy i utworzone na niej stawy, ciekawe zabytki związane z działalnością człowieka w rejonie Złotego Potoku – oto atrakcje, dzięki którym rezerwat ten stał się atrakcyjnym celem wycieczki nie tylko dla turystów-przyrodników, ale i dla tych, którzy cenią sobie możliwość aktywnego wypoczynku w pięknej scenerii.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *